Roboty Ziemne


Zajmujemy się:

Pracami ziemnym przy użyciu:
Koparka Case 580 K
Spych DT 75
Oraz ciągników rolniczych IHC 1055 C- 360 oraz C-330
Świadczymy usługi koparkami
Wykonujemy wykopy pod fundamenty, odwodnienia, studnie, szamba, drogi, rowy melioracyjne, plantowanie, ogrodzenia, budowa dróg oraz inne.